BHV
BHV LOGO
Xe máy Xe ô tô Tai nạn 24/24
BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
Hợp đồng cá nhân
TÀI LIỆU SẢN PHẨM

PHÍ BẢO HIỂM

TNDS BẮT BUỘCXe ô tô không kinh doanh vận tải

Xe ô tô kinh doanh vận tải

Xe ô tô chở hàng (xe tải)


Biểu phí được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC


Xem chi tiết

TAI NẠN CỦA LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE


* MTN: 10.000.000 đồng/người/vụ

* MTN: 20.000.000 đồng/người/vụ

* MTN: 50.000.000 đồng/người/vụ

* MTN: 100.000.000 đồng/người/vụ

* MTN: 200.000.000 đồng/người/vụ


Xem chi tiết

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE


* Bảo hiểm thay thế mới (bảo hiểm mới thay cũ) (AU001.BHV)

* Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (AU002.BHV)

* Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (AU006.BHV)

* Bảo hiểm xe bị mất trộm, cắp bộ phận (AU009.BHV)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • PHẠM VI BẢO HIỂM
 • Trách nhiệm bồi thường của BHV:
  BHV chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:
  - Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
  - Hỏa hoạn, cháy, nổ;
  - Mất toàn bộ xe do trộm, cướp

 • Quyền lợi khác:
  Ngoài số tiền bồi thường, BHV còn hoàn trả cho chủ xe cơ giới những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm và bao gồm các chi phí:
  - Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
  - Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm.

 • Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của BHV (bao gồm cả chi phí) đối với một vụ và tổng số vụ tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm (hay mức trách nhiệm bảo hiểm) ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm

 • CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
 • Điều khoản chung:
  Chủ xe cơ giới có quyền lựa chọn tham gia thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung được quy định trong Quy tắc bảo hiểm. Điều khoản bảo hiểm bổ sung phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định của Quy tắc bảo hiểm.
  Điều kiện bắt buộc:
  - Chủ xe cơ giới phải đang tham gia bảo hiểm vật chất xe còn thời hạn bảo hiểm tại BHV;
  - Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất xe đang còn hiệu lực.

 • Bảo hiểm thay thế mới (bảo hiểm mới thay cũ) (mã số AU001.BHV):
  Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:
  - Xe có thời gian sử dụng từ 3 năm đến 15 năm kể từ năm sản xuất;
  Quyền lợi bảo hiểm:
  - BHV sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.

 • Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (Mã số AU002.BHV):
  Quy định bắt buộc:
  - Xe được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, có hệ thống đại lý ủy quyền.
  - Số năm tính từ năm sản xuất đến năm tham gia bảo hiểm không quá 10 năm.
  Quyền lợi bảo hiểm:
  - BHV đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

 • Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (Mã số AU006.BHV):
  Quyền lợi bảo hiểm:
  - BHV sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích.
  Quyền lợi bảo hiểm:
  - 20% số tiền bồi thường và tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.

 • Bảo hiểm xe bị mất trộm, cắp bộ phận (Mã số AU009.BHV):
  Phạm vi bảo hiểm:
  - Xe bị mất trộm, cắp bộ phận.
  Quyền lợi bảo hiểm:
  - BHV chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế, hợp lý để thay thế bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí khắc phục tổn thất có thể phải trả.
  - Giới hạn số lần mất trộm/cắp : 01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm (không quá 2 lần/năm). Mức miễn thường tối thiểu:
  - 20% tổn thất và tối thiểu 2.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XE CƠ GIỚI

Trách nhiệm bồi thường của BHV:
BHV chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:
- Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
- Hỏa hoạn, cháy, nổ;
- Mất toàn bộ xe do trộm, cướp


Quyền lợi khác:
Ngoài số tiền bồi thường, BHV còn hoàn trả cho chủ xe cơ giới những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm và bao gồm các chi phí:
- Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
- Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm.


Lưu ý:
Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của BHV (bao gồm cả chi phí) đối với một vụ và tổng số vụ tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm (hay mức trách nhiệm bảo hiểm) ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm

Điều khoản chung:
Chủ xe cơ giới có quyền lựa chọn tham gia thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung được quy định trong Quy tắc bảo hiểm. Điều khoản bảo hiểm bổ sung phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định của Quy tắc bảo hiểm.
Điều kiện bắt buộc:
- Chủ xe cơ giới phải đang tham gia bảo hiểm vật chất xe còn thời hạn bảo hiểm tại BHV;
- Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất xe đang còn hiệu lực.


Bảo hiểm thay thế mới (bảo hiểm mới thay cũ) (mã số AU001.BHV):
Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:
- Xe có thời gian sử dụng từ 3 năm đến 15 năm kể từ năm sản xuất;
Quyền lợi bảo hiểm:
- BHV sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.


Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (Mã số AU002.BHV):
Quy định bắt buộc:
- Xe được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, có hệ thống đại lý ủy quyền.
- Số năm tính từ năm sản xuất đến năm tham gia bảo hiểm không quá 10 năm.
Quyền lợi bảo hiểm:
- BHV đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.


Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (Mã số AU006.BHV):
Quyền lợi bảo hiểm:
- BHV sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích.
Quyền lợi bảo hiểm:
- 20% số tiền bồi thường và tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.


Bảo hiểm xe bị mất trộm, cắp bộ phận (Mã số AU009.BHV):
Phạm vi bảo hiểm:
- Xe bị mất trộm, cắp bộ phận.
Quyền lợi bảo hiểm:
- BHV chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế, hợp lý để thay thế bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí khắc phục tổn thất có thể phải trả.
- Giới hạn số lần mất trộm/cắp : 01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm (không quá 2 lần/năm). Mức miễn thường tối thiểu:
- 20% tổn thất và tối thiểu 2.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn.

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

* NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA:
Khi tham gia giao thông, mặc dù bạn cẩn trọng thế nào vẫn luôn có những rủi ro ngoài tầm kiểm soát và chuyện xảy ra va chạm với phương tiện khác là điều không thể tránh khỏi. Việc đầu tiên là bạn nên giữ BÌNH TĨNH, không nên nổi nóng hay bỏ chạy dù là lỗi của ai. Việc cần làm lúc này là:
1. Kiểm tra xem có ai bị thương không => gọi ngay 115 để được trợ giúp y tế.
2. Đặt biển hoặc vật gây chú ý để làm hiệu cho các xe khác, tránh khả năng xảy ra tai nạn liên hoàn.
3. Giữ nguyên hiện trường trừ trường hợp cần cứu người bị thương, và gọi ngay cảnh sát giao thông để thông báo tai nạn.
4. Gọi ngay Hotline 1900 63 35 35 để được Bảo hiểm Hùng Vương hướng dẫn xử lý tình huống.
5. Dùng điện thoại chụp lại hiện trường tai nạn từ nhiều góc độ để làm bằng chứng sau này.
6. Phối hợp với Giám định viên của BHV hoàn thiện các thủ tục bồi thường trong thời gian nhanh nhất.
7. Giải quyết bồi thường cho quý khách hàng nhanh chóng trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

LƯU Ý Nên thông báo ngay cho Bảo hiểm Hùng Vương trước khi thỏa thuận bồi thường với người gây tai nạn hay người bị hại, điều này giúp giảm thiểu rui ro và giúp việc bồi thường được thuận lợi hơn.

LOẠI ĐƠN

Loại xe

PHÍ PHẢI TRẢ

VNĐ

ĐĂNG KÝ