BHV
BHV LOGO
Xe máy Xe ô tô Tai nạn 24/24
BẢO HIỂM XE MÁY
Hợp đồng cá nhân
TÀI LIỆU SẢN PHẨM

PHÍ BẢO HIỂM (VNĐ)

Trách nhiệm
dân sự bắt buộc

Xe trên 50cc: 66.000

Xe dưới 50cc: 60.500

Tai nạn của lái xe
và người ngồi trên xe

MTN 10.000.000 đồng/người/vụ: 20.000

MTN 20.000.000 đồng/người/vụ: 40.000

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Phạm vi bảo hiểm
 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra
 • Loại trừ bảo hiểm (Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau):
 • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
 • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
 • Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 • Chiến tranh, khủng bố, động đất.
 • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe gắn máy là bảo hiểm mà người dân cần mang theo khi tham gia giao thông và phải xuất trình khi được cơ quan chức năng yêu cầu
- Theo nghị định 03/2021/NĐ-CP của chính phủ về bảo hiểm TNDS bắt buộc với chủ xe cơ giới, người dân được sử dụng Giấy chứng nhận điện tử.
Giấy Chứng Nhận điện tử sẽ được gửi về email cho khách hàng khi mua thành công. Trên GCN có hiển thị mã Code, sử dụng để tra cứu thông tin bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Người dân xuất trình bản điện tử hoặc cung cấp mã Code cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

- Về người: 150 triệu đồng/người/vụ
- Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ

LOẠI ĐƠN

LOẠI XE

PHÍ PHẢI TRẢ

VNĐ

ĐĂNG KÝ