BHV
BHV LOGO
Xe máy Xe ô tô Tai nạn 24/24
BẢO HIỂM NHÀ CĂN HỘ CHUNG CƯ
Hợp đồng cá nhân
TÀI LIỆU SẢN PHẨM

PHÍ BẢO HIỂM (VNĐ)

3 tháng

Tuổi của ngôi nhà/căn hộ: Dưới 15 năm/ từ 15 đến 25 năm

Giá trị xây dựng: tùy theo giá trị thực tế

Tài sản bên trong: tùy theo giá trị thực tế

Trách nhiệm bên thứ 3: 1.000.000.000 VNĐ

6 tháng

Tuổi của ngôi nhà/căn hộ: Dưới 15 năm/ từ 15 đến 25 năm

Giá trị xây dựng: tùy theo giá trị thực tế

Tài sản bên trong: tùy theo giá trị thực tế

Trách nhiệm bên thứ 3: 1.000.000.000 VNĐ

9 tháng

Tuổi của ngôi nhà/căn hộ: Dưới 15 năm/ từ 15 đến 25 năm

Giá trị xây dựng: tùy theo giá trị thực tế

Tài sản bên trong: tùy theo giá trị thực tế

Trách nhiệm bên thứ 3: 1.000.000.000 VNĐ

12 tháng

Tuổi của ngôi nhà/căn hộ: Dưới 15 năm/ từ 15 đến 25 năm

Giá trị xây dựng: tùy theo giá trị thực tế

Tài sản bên trong: tùy theo giá trị thực tế

Trách nhiệm bên thứ 3: 1.000.000.000 VNĐ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • CÁC RỦI RO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM
 • CHÁY (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:
  (a) Động đất, núi lửa phun hay biến động khác của thiên nhiên;


  (b) TỔN HẠI gây ra do:
  - Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc
  - Tài sản chịu tác động của bất kỳ quá trình sấy khô hoặc xử lý có sử dụng nhiệt; - Tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền; - Cháy do lửa ngầm dưới đất.
  (c) Bất kỳ TỔN HẠI nào gây nên bởi hoặc do hậu quả của cháy rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

 • SÉT
  Chỉ bồi thường cho TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy).

 • NỔ
  Các trang thiết bị được sử dụng cho mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt tại địa điểm nhưng loại trừ TỔN HẠI gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động thiên nhiên khác.

 • MÁY BAY
  Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào, nhưng loại trừ tài sản bị phá hủy hay hư hại bởi áp suất sóng do máy bay hay phương tiện hàng không khác bay với tốc độ ngang hoặc vượt tiếng động gây ra

 • ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN
  Bao gồm lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất, núi lửa phun.

 • GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT bao gồm nước biển tràn, nhưng loại trừ :
  - TỔN HẠI gây ra bởi sương muối, lún và sụt lở đất;
  - TỔN HẠI do nước tràn vào nhà qua khe hở không phải do bão gây ra;
  - TỔN HẠI do ngập nước do mưa hoặc hiện tượng triều cường gây ra;
  - Tổn thất hoặc thiệt hại của ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biểu hiện, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng, hàng rào, camera.

 • VỠ HAY TRÀN NƯỚC từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn, nhưng loại trừ :
  - TỔN HẠI do nước chảy, rò rỉ từ hệ thống thiết bị phòng cháy tự động;
  - Thiệt hại của chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
  - TỔN HẠI gây ra bởi lún và sụt lở đất;

 • ĐÂM VA, ĐỔ SẬP BẤT NGỜ BỞI XE CỘ, ĐỘNG VẬT, CÂY HOẶC NHÁNH CÂY, nhưng loại trừ :
  - TỔN HẠI gây ra bởi xe cộ, động vật thuộc quyền sở hữu hay quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm thuê hay của bất kỳ các nhân nào sống trong ngôi nhà;
  - TỔN HẠI gây ra bởi việc chặt, đốn, tỉa cây trong phạm vi ngôi nhà;

 • TRỘM CẮP với điều kiện :
  - Đột nhập vào hoặc thoát ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực hoặc hành động bạo lực.
  - Tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa Người được bảo hiểm, gia đình của Người được bảo hiểm.

 • CHI PHÍ THUÊ NHÀ SAU TỔN THẤT (5% SỐ TIỀN BẢO HIỂM CHO PHẦN NGÔI NHÀ)
 • Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm các chi phí hợp lý để Người được bảo hiểm thay đổi chỗ ở tạm thời như thuê nhà nơi khác hoặc bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất tiền thuê nhà mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời gian cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà. Số tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm cho phần ngôi nhà và không vượt quá 02 tháng trong suốt thời hạn bảo hiểm.

 • CHI PHÍ THAY THẾ CHÌA KHÓA VÀ Ổ KHÓA (GIỚI HẠN: 3.000.000 ĐỒNG)
 • Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm các chi phí hợp lý để thay thế ổ khóa và chìa khóa bị tổn thất đối với rủi ro Trộm cướp. Số tiền bồi thường không vượt quá 3.000.000 đồng/ vụ và trong suốt thời hạn bảo hiểm.

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

Mục này chỉ áp dụng khi Số tiền Bảo hiểm cho Mục này được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường đối với:
Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba phát sinh có liên quan đến sự có của ngôi nhà được bảo hiểm đối với:
- Thương tật thân thể bất ngờ của bất kỳ người nào; hoặc
- Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản người khác;


Tất cả các chi phí pháp lý:
- Người được bảo hiểm phải trả cho Người khiếu nại
- Người được bảo hiểm đã chi với sự đồng ý trước bằng văn bản của Bảo hiểm Hùng Vương
Đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào chống lại Người được bảo hiểm được Quy tắc bảo hiểm này áp dụng:
- MIỄN LÀ trách nhiệm của Bảo hiểm Hùng Vương đối với các khoản phải bồi thường cho một người hoặc nhiều người khiếu nại phát sinh từ một sự cố hoặc nhiều sự số phát sinh từ một nguyên nhân gốc sẽ không vượt quá Mức trách nhiệm bồi thường nêu trong Giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm cho mỗi sự cố, và tổng trách nhiệm của Bảo hiểm Hùng Vương đối với thương tật, tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá Mức trách nhiệm bồi thường đã được quy định trong Giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm cho Thời hạn bảo hiểm đó.
- Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, Bảo hiểm Hùng Vương sẽ bồi thường cho Người đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều khoản và hạn mức trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng này miễn là Người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện và phụ thuộc vào quy định của các Điều kiện, Loại trừ, Hạn mức trách nhiệm và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.

Công ty sẽ không bồi thường bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc phát sinh từ:
- Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Người được bảo hiểm hoặc các khiếu nại phát sinh từ việc cung cấp hoặc không cung cấp bất kỳ dịch vụ chuyên nghiệp nào.
- Trách nhiệm quy cho Người được bảo hiểm theo bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào ( trừ khi hợp đồng thuê mước đã được gửi đến Bảo hiểm Hùng Vương và được Bảo hiểm Hùng Vương chấp thuận) trừ trường hợp trách nhiệm này vẫn ràng buộc Người được bảo hiểm ngay cả khi không tồn tại hợp đồng hay thỏa thuận đó;
- Nhiễm virus, siêu vi, vi khuẩn hoặc vi trùng, bất kỳ bệnh tật, dịch bệnh nào;
- Trách nhiệm phát sinh từ việc tham gia các hoạt động thể thao;
- Bất kỳ thương tích thân thể nào xảy ra cho Người được bảo hiểm;
- Bất kỳ thương tích thân thể cho bất kỳ người nào mà trong thời gian xảy ra sự cố đang được Người được bảo hiểm thuê làm việc;
- Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tàn sản của Người được bảo hiểm, hoặc do Người được bảo hiểm trong coi hoặc quản lý;
- Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản của một người mà Người được bảo hiểm cam kết chi trả phí dịch vụ nào, hoặc người đó có trách nhiệm trong coi hoặc quản ký mà Người được bảo hiểm cam kết chi trả phí dịch vụ;

Tài sản bên trong là tất cả các đồ đạc, dụng cụ gia đình và các tài sản khác đặt bên trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý hợp pháp của Người được bảo hiểm nhưng không bao gồm:
- Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, lệnh chuyển tiền, thư bảo lãnh, tín phiếu, hối phiếu, chứng khoán, bản giao ước, giấy hẹn trả tiền, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại; vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được Bảo hiểm Hùng Vương chấp thuận bảo hiểm bằng văn bản;
- Các tài sản đã dỡ bỏ, cất giữ trong kho, hết giá trị sử dụng;
- Quần áo và các đồ vật cá nhân được thiết kế để mặc, sử dụng hoặc mang theo người (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động và máy tính xách tay);
- Xe ô tô, xe tải nhỏ, xe moóc, máy bay, tàu thủy hoặc các phụ tùng thay thế và linh kiện kèm theo;
- Phim ảnh, băng dĩa, băng catset, đầu máy quay đĩa, đĩa và đĩa mềm máy vi tính;
- Tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh (trừ khi ghi rõ là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm).

LOẠI ĐƠN

GÓI BẢO HIỂM

PHÍ PHẢI TRẢ

VNĐ

ĐĂNG KÝ