BHV
BHV LOGO
Tai nạn 24/24 Bảo hiểm du lịch quốc tế BH du lịch trong nước

TẠO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DU LỊCH

Thông tin bảo hiểm
Thông tin người mua
Thời hạn hợp đồng
bhcn-tainan24/7

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BẢO HIỂM DU LỊCH

BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC
Quyền lợi Số tiền bảo hiểm (VNĐ/người/năm)

Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật trong chuyến đi

Thương tật do tai nạn trong chuyến đi

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x Mức trách nhiệm bảo hiểm

BẢO HIỂM DU LỊCH NGOÀI NƯỚC
Quyền lợi Số tiền bảo hiểm (VNĐ/người/năm)

Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật trong chuyến đi

Thương tật do tai nạn trong chuyến đi

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x Mức trách nhiệm bảo hiểm

Chi phí cần thiết và hợp lý do hậu quả của tai nạn, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm

1. Sơ tán khẩn cấp: Sơ tán khẩn cấp đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp việc chăm sóc y tế phù hợp.

2. Hồi hương: Hồi hương về nước xuất phát khi Công ty và bác sĩ điều trị quyết định là cần thiết.

3. Trợ cấp nằm viện: 1,000,000 VND/ngày khi Người được bảo hiểm nằm viện trên 24 giờ do bệnh tật được bảo hiểm.

4. Thăm viếng của người thân trong gia đình: Các chi phí đi lại cho 1 người thân gia đình trực hệ sang chăm sóc cho Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm nằm viện trên 5 ngày hoặc bị tử vong ở nước ngoài.

5. Hồi hương thi hài: Các chi phí vận chuyển để hồi hương thi hài về nước xuất phát.

Bảo hiểm cho các sự cố bất ngờ

1. Hành lý và đồ dùng cá nhân: Hành lý hoặc đồ dùng cá nhân của Người được bảo hiểm bị mất hoặc hư hại mà nguyên nhân trực tiếp là do tai nạn, trộm cắp, cướp hoặc do việc xử lý sai của nhà vận chuyển.

2. Mất giấy tờ du lịch: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, vé máy bay; chi phí đi lại và chỗ ở cho việc xin cấp lại các giấy tờ đó do bị trộm cắp, cướp hoặc tai nạn.

3. Tiền cá nhân: Mất tiền mặt, ngân phiếu và séc du lịch do bị trộm cắp hoặc cướp

4. Chuyến đi bị trì hoãn: Các chi phí vận chuyển cần thiết phát sinh như là hậu quả trực tiếp của chuyến đi bị trì hoãn do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, không tặc, trục trặc máy móc chỉ trong trường hợp Người được bảo hiểm phải chuyển hướng hành trình do việc hủy chỗ đã được xác nhận trước đó.