BẢO HIỂM XE MÁY

Bảo vệ bạn trước những rủi ro xảy đến cho phương tiện của bạn.

Trách nhiệm dân sự xe máy

Phạm vi bảo hiểm

BHV thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm

  • Về người: tối đa 100.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:

    Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
    Chết do tai nạn Theo qui đinh của BTC 100.000.000đ / 1 người / 1 vụ
    Thương tật do tai nạn Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"
  • Về tài sản: tối đa 50.000.000đ / vụ tai nạn.

Áp dụng tại BHV

Options

Loại

Phí (bao gồm VAT)

1

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự

66.000 VNĐ

2

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 10 triệu / người)

86.000 VNĐ

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 20 triệu / người)

106.000 VNĐ